נגישותתפריט נגישות
הודעות


לכניסה ליישום באמצעות הכרטיס החכם,
לחץ כאן
לידיעת העוסקים בענף המתכות המפורטים בתקנה 6ז' לחוק מע''מ בדבר העברת חובת הדיווח לקונה.
החל מחודש 05/2017 על הקונה לדווח את העסקאות האמורות בסעיף חשבונית עצמית כדלקמן:
עסקאות חשבונית עצמית - בערך M
תשומות חשבונית עצמית - בערך C
חובה על הקונה לדווח את זהות המוכר (ת'ז/ע'מ) בטור הספק
דיווח של עסקאות אלו במתכונת שונה יתכן ולא יקלט
כתקין בעת שידור הדוח או יועבר לבירור
** פורסמה הנחיה מפורטת בנושא באתר רשות המיסים

הזדהות באמצעות כרטיס חכם

הנחיות עבודה עם כרטיס חכם בדפדפן firefox
    לציבור מדווחי דיווח מפורט -
    ממשק הגשת דיווח מפורט הותאם לדפדפנים מתקדמים.
    לתשומת לבכם, הגשת הדיווח תעשה ע"י בחירת אפשרות
    "הגשת ובדיקת הדיווח" => "שידור קובץ"

תמיכה טלפונית
- לתמיכה בדיווח המקוון - 02-5656400
  בימים א-ה בין השעות 8:15 - 16:00
- לתמיכה בכרטיסים חכמים - 02-6664646
  שלוחה 5
עדכון בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ - "פעימה שלישית"
שינוי בשיטת הדיווח למע"מ - הוראת ביצוע
שאלות ותשובות לעוסק המדווח
טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח
הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא
סימולטור שידור קובץ