נגישותתפריט נגישות
הודעות


לכניסה ליישום באמצעות הכרטיס החכם,
לחץ כאן
לידיעת העוסקים ,
החל מדוח 09/2016 הדיווח של חשבוניות האוטונומיה
מסוג - I (מכירות) ו - P (קניות) ,
תדווחנה במלוא המספר הסודר של החשבונית - 7 תווים.
דיווח של חשבוניות אלו שלא במתכונת זו לא יקלט כתקין במסגרת הדוח התקופתי המפורט.
תודה.

הזדהות באמצעות כרטיס חכם

הנחיות עבודה עם כרטיס חכם בדפדפן firefox
    לציבור מדווחי דיווח מפורט -
    ממשק הגשת דיווח מפורט הותאם לדפדפנים מתקדמים.
    לתשומת לבכם, הגשת הדיווח תעשה ע"י בחירת אפשרות
    "הגשת ובדיקת הדיווח" => "שידור קובץ"

תמיכה טלפונית
לתמיכה בדיווח המקוון - 02-5656400
לתמיכה בכרטיסים חכמים - 02-6664646
שלוחה 5
בימים א-ה בין השעות 8:15 - 16:00
עדכון בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ - "פעימה שלישית"
שינוי בשיטת הדיווח למע"מ - הוראת ביצוע
שאלות ותשובות לעוסק המדווח
טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח
הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא
סימולטור שידור קובץ