נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

הודעות


לכניסה ליישום באמצעות הכרטיס החכם,
לחץ כאן
''עוסקים החייבים בדיווח המפורט המדווחים על רכישות
ומכירות מול עוסקים מהרש'פ ומדווחים על עסקאות אלו במסגרת הדיווח המפורט לפי הכללים שנקבעו בהודעה
לציבור שפורסמה ביום 04.02.2018(''העברת הדיווח על רכישות מהרש'פ ומכירות לרש'פ לדיווח המפורט''),
פטורים ממשלוח טפסי 878 ו-879 והחשבוניות ליחידת הקמר'פ כאמור בהודעה.''עם עליתה של מערכת 'שער עולמי' במכס,לתשומת ליבכם:
דרך דיווח רשימון יבוא -'הצהרת יבוא'
1.הצהרת יבוא תדווח בסעיף תשומה-רשימון יבוא (9 תווים למספר הצהרה)
2.מספר הצהרת יבוא-יש לדווח רק את 'מספר הצהרה לדיווח מע'מ'
המופיע בצמוד למספר הצהרת היבוא.


לידיעת העוסקים
כחלק ממהלך לשיפור תהליך העבודה של הדיווח
על עסקאות מול הרשות הפלסטינאית,
בחודשים הקרובים דיווח חשבוניות האוטונומיה מסוג:
מכירות-I
קניות-P
תדווחנה כדלקמן:
1. מלוא המספר הסודר של החשבוניות-(נכון להיום 7 תווים)
2. מספר עוסק פלסטיני תקין
3. דיווח חשבוניות מכירה I בערך- עסקאות לקוח רש'פ בלבד
4. דיווח חשבוניות קניה P בערך- תשומה -ספק רש'פ בלבד
5. סכום מע'מ תואם לאחוז המע'מ המדווח ברשות הפלסטינאית
דיווח על חשבוניות אלו שלא במתכונת
המפורטת להלן יכול ולא יקלט כתקין במסגרת הדוח התקופתי המפורט.


לידיעת העוסקים בענף המתכות המפורטים בתקנה 6ז'
לחוק מע''מ בדבר העברת חובת הדיווח לקונה.
החל מחודש 05/2017 על הקונה לדווח את העסקאות האמורות בסעיף חשבונית עצמית כדלקמן:
עסקאות חשבונית עצמית - בערך M
תשומות חשבונית עצמית - בערך C
חובה על הקונה לדווח את זהות המוכר (ת'ז/ע'מ) בטור הספק
דיווח של עסקאות אלו במתכונת שונה יתכן ולא יקלט
כתקין בעת שידור הדוח או יועבר לבירור
** פורסמה הנחיה מפורטת בנושא באתר רשות המיסים

הזדהות באמצעות כרטיס חכם

הנחיות עבודה עם כרטיס חכם בדפדפן firefox
    לציבור מדווחי דיווח מפורט -
    ממשק הגשת דיווח מפורט הותאם לדפדפנים מתקדמים.
    לתשומת לבכם, הגשת הדיווח תעשה ע"י בחירת אפשרות
    "הגשת ובדיקת הדיווח" => "שידור קובץ"

תמיכה טלפונית
- לתמיכה בדיווח המקוון - 02-5656400
  בימים א-ה בין השעות 8:15 - 16:00
- לתמיכה בכרטיסים חכמים - 02-6664646
  שלוחה 5
עדכון בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע"מ - "פעימה שלישית"
שינוי בשיטת הדיווח למע"מ - הוראת ביצוע
שאלות ותשובות לעוסק המדווח
טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח
הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא
סימולטור שידור קובץ