נגישותתפריט נגישות

פרטי תשלום

שים לב!
לתשלום חובות שנוצרו לפני שנת 2015 לחץ כאן

 
       (אופצינאלי)
        
(אופצינאלי)

שימו לב!
אם טרם דיווחתם את הדוח התקופתי (לא דיווח מפורט), יש לדווחו במערכת הגשת דוח מע"מ.
בסיום הגשת הדוח ישנה אפשרות לעבור לביצוע תשלום הדוח, מומלץ להשתמש באפשרות זו.