כניסה

באמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים.

פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עוסק, מען, ממונה אזורי, ומצב פעילות.

קוד אבטחה