נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

רשות המיסים יצאה למהלך נסיוני של הגשת דו"חות מע"מ תקופתיים באמצעות האינטרנט (לתשלום, החזר ואפס).
זאת, במטרה לשפר את השירות הניתן לעוסקים ולייעלו וכן לקדם את הסחר האלקטרוני.
שירות זה הינו צעד נוסף בסל שירותים שהאגף מתכנן לתת ללקוחותיו באמצעות האינטרנט.
הגשת הדו"חות באינטרנט חוסכת זמן, מונעת טעויות ומזכה בימי ערך.

 תקופת הדיווח
דוח שיוגש עד ה- 19 לחודש בשעה 18:30 יחשב דיווח במועד. לאחר זמן זה, הדיווחים יחשבו דיווח באיחור ויחויבו בתשלום קנס, ריבית והצמדה(כמקובל בתשלום באיחור דרך הבנקים ).
ניתן להגיש דוחות באיחור עד שישה חודשים אחורה.

 דוחות לתשלום
השירות ניתן:

 דו"חות אפס ודו"חות להחזר
השירות ניתן ללקוחות כל הבנקים, ובלבד שסכום ההחזר לא יעלה על 18,103ש"ח. (נכון ליום 1.1.11) הסכום מתעדכן כל כמה חודשים ומפורסם באתר רשות המיסים במסמך "סכומים ושיעורים במע"מ".

 תשלום חובות מע"מ
השירות ניתן לכל המעוניין לשלם את חובו למע"מ, ואינו דורש רישום מוקדם למערכת תשלומי המע"מ.
עוסק הרשום למערכת חייב להזדהות תחילה ולאחר מכן לבחור בתשלום חוב בתפריט מצד ימין.
לתשומת לבכם, בתשלום זה ניתן לשלם חובות מע"מ בלבד ואין להשתמש בו לצורך תשלום דו"ח תקופתי.

 שלבי הרישום לפיילוט
ראשית על העוסק למלא את הפרטים ולענות על כל שאלות הזיהוי.
בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה הכוללת קוד משתמש וסיסמא ועליו להדפיסה ולשומרה.
בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמא.
בעתיד, אם המשתמש ישכח את סיסמתו היא תאופס לסיסמא המקורית.
אם המשתמש לא הצליח לענות נכון על שאלות הזיהוי עליו לפנות למשרד האיזורי כדי לקבל קוד משתמש וסיסמא.


קוד המשתמש והסיסמא שיתקבלו לדיווחי מע"מ ישמשו גם לדיווחי החזר בלו על הסולר.