נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה הצהרת עסוק פטור
תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף(רישום) התשל"ו 1976 קובעת כי עוסק הפטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3) יצהיר עד ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

במידה ואין לך כל פעילות עסקית בתיק, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק במע"מ.


 שלבי הרישום
ראשית על העוסק למלא את הפרטים ולענות על כל שאלות הזיהוי.
בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה הכוללת קוד משתמש וסיסמה ועליו להדפיסה ולשומרה.
בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה.
בעתיד, אם המשתמש ישכח את סיסמתו היא תאופס לסיסמה המקורית.
אם המשתמש לא הצליח לענות נכון על שאלות הזיהוי עליו לפנות למשרד האיזורי כדי לקבל קוד משתמש וסיסמה.