נגישותתפריט נגישות

זכאות להחזר בלו על סולרבאמצעות אתר זה ניתן לברר זכאות להסדר הסולר.
לפי מספר תיק עוסק או מספר רכב.

יש למלא מספר תיק עוסק או מספר רכב
תמיכה טלפונית
לקבלת סיוע ועזרה בנושא הסדר בלו על סולר
ניתן לפנות אל מוקד המידע בנושא הסדר הסולר באמצעות מספרי הטלפון הבאים :
4954* או 1-222-4954 או 02-5656400
בימים א' - ה' בין השעות 08:15 - 16:00
או תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני
אנו נשתדל לענות בהקדם האפשרי.
על מנת שנוכל לטפל בפניתך יש להשאיר:
שם,טלפון להחזרת תשובה, מספר תיק, שעה וכן תיאור הבקשה/תקלה בקצרה