נגישותתפריט נגישות

אישורים לצורך ניכוי מס

מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

 
מידע למקבל התשלום
 
 
מידע למשלם - לתשומת ליבך! עליך להתעדכן במידע שבאתר אחת לחודש.
 
עד 10 תיקים - הזנת תיקים
 
עד 1,000 תיקים - שליחה וקבלת קובץ
מעל 1,000 תיקים - עפ''י תיאום