לקבלת מצב בקשה יש למלא את הנתונים הבאים:
*תעודת זהות:
 
*מספר תביעה:

מספר התביעה מופיע בחלק העליון של טופס התביעה שמולא בדואר. אם אין בידך את טופס התביעה יש לפנות למוקד השירות הטלפוני
   
עלוני מידע
   
   
  אודות השירות

שירות זה מיועד למי שהגיש בקשה לקבלת מענק עבודה על פי
חוק מענק עבודה, ומעוניין לבדוק את מצב הבקשה.
השירות מיועד הן לשכירים והן לעצמאים.

 מוקד שירות טלפוני: *מסים 4954*  
שאלות ותשובות
על פי מה נקבעת הזכאות?
הזכאות נבדקת על פי נתונים עדכניים ממרשם משרד הפנים, מספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי, דיווחי המעסיקים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
מתי מתקבלת החלטה?
רשות המסים קובעת את הזכאות למענק ואת סכום המענק עד תום 90 יום ממועד הגשת הבקשה או עד ה- 15 ביולי 2022, לפי המאוחר ביניהם.
מה מועד תשלום המענק לשכירים ולעצמאיים?
לפי הקבוע בחוק, ישנם עד ארבעה מועדי תשלום שווים, אחת לרבעון, בהתאם למועד הגשת הבקשה.
חשוב לדעת!
הנך רשאי להגיש בקשה לתיקון ההחלטה בתוך 3 שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או שנפלה טעות בהחלטה.

הנך רשאי להגיש השגה על ההחלטה תוך 30 יום מיום שניתנה. על ההשגה להיות מנומקת בכתב, ויש להגישה לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך.


למידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני:
*מסים 4954* , 02-5656400.
מספר תביעה:
יש למלא את מספר התביעה המופיע בטופס התביעה, כפי שמסומן בתמונה.
לצורכי אבטחה יש להקליד את האותיות שבתמונה:

כל הזכויות שמורות   |   מוקד טלפוני: 4954*  (*מסים),  02-5656400