ניתן לבצע בדיקת זכאות 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות.


יתכן שמגיע לך כסף מהמדינה!
רוצה לדעת האם את/ה זכאי/ת לקבלת מענק עבודה?
האתר מאפשר באופן פשוט ומהיר לבדוק את זכאותך לקבלת המענק ואת הסכום לו את/ה זכאי/ת.
למידע אודות מענק עבודה»
ניתן לבצע בדיקת זכאות 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות.


לתשומת לב
באמצעות יישום זה, ניתן בשלב זה לבדוק את הזכאות עבור שנת המס 2019 בלבד.
בדיקת זכאות לשנת 2020 תתאפשר החל מ – 10/06/2021.
למידע נוסף ולחישוב המענק עבור שנת 2020 ניתן להסתייע בסימולטור.
למידע אודות מענק עבודה»
מענק עבודה הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
המענק מהווה כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה ולחיזוק מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות.
 
שכיר/עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים:
1.א   הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק גבוהה מ- ש"ח ונמוכה מ- ש"ח.
  ב.   לגבי מי שהוא הורה יחיד - הכנסתו הממוצעת כאמור גבוהה מ- ש"ח ונמוכה מ- ש"ח.
2.   מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים) או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.
3.   במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה לא היתה בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50%.
 
עומדות בפניך שתי אפשרויות להגיש בקשה לקבלת המענק.
1.   יש לגשת לסניף/סוכנות הדואר הקרוב עם ת"ז והמחאה/אישור מהבנק, המעיד שחשבון הבנק מתנהל על שם מגיש הבקשה.
2.   בקשה מקוונת המיועדת למי שהגיש תביעה באחת משתי שנות התביעה האחרונות.

הזכאות למענק היא שנתית, ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.
 
הבקשה לקבלת מענק היא אישית ואין שום אפשרות להגיש בקשה עבור אדם אחר.
יודגש כי הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה.
יובהר כי בבדיקת הזכאות ייכללו גם ההכנסות מעבודה ו/או מעסק של בן/בת הזוג.

עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.


כל הזכויות שמורות   |   מוקד טלפוני: 4954*  (*מסים),  02-5656400