ניתן לבצע בדיקת זכאות 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות.יתכן שמגיע לך כסף מהמדינה!
רוצה לדעת האם את/ה זכאי/ת לקבלת מענק עבודה?
החל מחודש יולי בכל שנה, ניתן לבדוק את זכאותך לקבלת המענק עבור השנה הקודמת ואת סכום המענק.
למידע אודות מענק עבודה»
מענק עבודה הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
המענק מהווה כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה ולחיזוק מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות.
 
שכיר/עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים:
1.א   הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק בין * ש"ח לבין ש"ח.
  ב.   לגבי מי שהוא הורה יחיד הכנסתו הממוצעת כאמור בין * ש"ח לבין ש"ח.
2.   מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים) או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.
3.   במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה לא היתה בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50%.
*תקרות הסכומים מתייחסות למי שיש 3 ילדים לפחות.
 
עומדות בפניך שתי אפשרויות להגיש בקשה לקבלת המענק.
1.   יש לגשת לסניף/סוכנות הדואר הקרוב עם ת"ז והמחאה/אישור מהבנק, המעיד שחשבון הבנק מתנהל על שם מגיש הבקשה.
2.   בקשה מקוונת באמצעות האזור האישי.

הזכאות למענק היא שנתית, ולכן כדי להנות מהמענק יש להגיש בכל שנה בקשה חדשה.
 
הבקשה לקבלת מענק היא אישית ואין שום אפשרות להגיש בקשה עבור אדם אחר.
יודגש כי הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה.
יובהר כי בבדיקת הזכאות ייכללו גם ההכנסות מעבודה ו/או מעסק של בן/בת הזוג.

עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.


כל הזכויות שמורות   |   מוקד טלפוני: 4954*  (*מסים),  02-5656400