נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

 
 

תשלום מקדמות לשנת 2019

17/10/2019
יש למלא מספר תיק ומספר סידורי המופיע בפנקס 
לתשומת לב!
ניתן למלא את המספר הסידורי המופיע בפנקס המקדמות של השנה הקודמת. א
דיווח שיוגש עד ה- 19 לחודש בשעה 18:30 יחשב דיווח במועד.
בשירות זה אין צורך ברישום מוקדם.
זהוי השובר יעשה עפ"י התיק והמספר הסידורי שמוטבע על גבי פנקס המקדמות.
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי (לרבות קרדיט) או באמצעות העברה בנקאית בבנקים הבאים: הבינלאומי, לאומי, הפועלים, מזרחי, דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.

במידה וסך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, עד 35,000 ₪ - ניתן לשלם בכל מסלולי האשראי.

במידה וסך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, גדול מ 35,000 ₪ - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪.

הסכום להעברה בנקאית הינו בהתאם להסכם של המשלם מול הבנק שלו.
מינימום סכום לתשלום 25 ש"ח למעט דוחות אפס.
לאחר בצוע התשלום מומלץ להדפיס ו/או לשמור את האישור.