נגישותתפריט נגישות

מוסדות ציבור לענין תרומות

מידע על מוסדות ציבור לענין תרומות

לקבלת פרטי המוסד יש למלא מספר תיק מס הכנסה או שם מוסד .

לתשומת לבך,

אישור ל"קרן לאומית" מעוגן חוקית בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה – לקבלתו יש לפנות לקרן הלאומית הרלוונטית