נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

רשימת תוכנות ובתי תוכנה

לקבלת רשימה יש לבחור את החתך המבוקש וללחוץ על כפתור חיפוש

  רשימת תוכנות לפי:
  מספר ישות:  
   
אגף מס הכנסה מעמיד לרשותכם כלי שנועד להציג נתונים לגבי תוקף תעודת הרישום של תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.
על פי הוראה 36 נספח ה' סעיף (ג)(1), הנציב ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדת למכירה או להשכרה (להלן המרשם);
על פי סעיף (ג)(2) לנספח זה, המבקש למכור תוכנה כאמור, נדרש להגיש בקשה לנציב לאישור התוכנה.
בעקבות הבקשה מונפקת למבקש תעודת רישום.
אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות ניהול פנקסי חשבונות. המבקש למכור תוכנה חייב לצרף לכל לקוח עותק מתעודת הרישום שבתוקף.

לשאלות בנושא רישום תוכנה יש לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת: Rishumtochnot@taxes.gov.il
הסברים מפורטים לגבי אופן הגשת הבקשה והורדת טפסים ניתן למצוא בלשונית "נוהל רישום" .
דוגמאות לפלטים הנדרשים וכן הוראות להפקת קבצים במבנה אחיד ניתן למצוא בלשונית "טפסים ודוגמאות" .

מומלץ להצטרף לרשימת התפוצה בדף הבית של רשות המסים בכתובת: https://www.taxes.gov.il/ תחת התיוג רשימות תפוצה.
יש להדגיש כי הדברים המובאים כאן מוצגים באופן כללי ולשם מידע בלבד, הוראות החוק הן המחייבות.