נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

כללי
ביום 28 באפריל 2002 פורסם תיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ) ( מספר 2 ) התשל"ג – 1973 בתחולה מיום 01.07.2002.
התיקון מסדיר מחדש את נושא רישום התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת במרשם התוכנות המנוהל באגף מס הכנסה.
התיקון מגדיר את השלכת הרישום או אי הרישום של התוכנה על מערכת החשבונות של הנישום.
שאלות
1. מהי מערכת חשבונות ממוחשבת ?
2. מהן התוכנות החייבות להירשם במרשם?
3. מהן התוכנות שאינן חייבות להירשם במרשם?
4. מהו הליך רישום תוכנה ?
5. מהן ההשלכות של אי רישומה של תוכנה?
6. רכשתי תוכנה בעלת תעודת רישום ורישומה בוטל - מה עלי לעשות?
7. האם תוכנה נבדקת לפני רישומה במרשם?
8. האם התוכנות נבדקות על ידי רשות המיסים בישראל?
9. מה תוקפה של תעודת הרישום?
10. האם כל שינוי בתוכנה מחייב רישום חדש?
11. אני רוצה להשתמש בתוכנה X להנהלת חשבונות. איך אדע אם התוכנה מאושרת?
12. אני משתמש בתוכנה שנוצרה על ידי יצרן מחו"ל. האם היא צריכה להיות רשומה?
13. על מי חלה האחריות לשימוש בתוכנה לניהול מערכת חשבונות?
14. האם יש צורך באישור מיוחד על מנת לנהל את מערכת החשבונות באנגלית?
15. האם ניתן לשמור את מערכת החשבונות, או חלק ממנה, מחוץ לישראל?
תוכנן ופותח באגף רשת ומאגרי מידע - חטיבת מודיעין