נגישותתפריט נגישות
שידור דוחות 126 / 856

מערכת "שידור דוחות 126/856" נועדה לקלוט דיווח שנתי של טפסי 126/856
החל משנת 2007 ואילך, לא ניתן לשדר דוחות לשנים קודמות במערכת זו.
 
רישום משתמש חדש
כניסה למשתמש קיים
 
כניסה למערכת:
     בעת כניסתך למערכת בפעם הראשונה (בחר אופציה: רישום משתמש חדש) תתבקש/י להזדהות ולהירשם במערכת . לאחר מכן, בכל כניסה תתבקש/י להזין את מספר הזהות ואת הסיסמא שקיבלת.
משתמש חדש
     יש לבחור באופציה "משתמש חדש" ולפעול לפי ההוראות. יש להזין מספר זהות או לחילופין את מספר החברה (ח"פ) של המשדר. בנוסף לכך יש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וכן מספר טלפון. לאחר אישור ייתבצע תהליך רישום המשתמש במערכת ובתוך דקות ספורות יישלח דוא"ל לכתובת הדואר שלך . בדוא"ל זה תירשם הסיסמא שלך לצורך כניסה למערכת.
משתמש קיים
     לאחר קבלת הסיסמא יש להכנס שוב למערכת והפעם יש לבחור באופציה "משתמש קיים". עליך להזין את הסיסמא שקיבלת כדי להיכנס לתפריט הראשי .
 
מסמך מבנה רשומה 126 -2013-2016
מסמך מבנה רשומה 126 - 2009-2012
מבנה רשומה 856 לשנים 2009-2016