נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה

שידור דו''ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן

 החל משנת 2013 ואילך, לא ניתן לשדר דוחות לשנים קודמות במערכת זו.
"בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח
 
הטופס מיועד ליחיד תושב ישראל, שהוא ו/או בן זוגו בעל עסק קטן שלגביו מתקיימים התנאים הבאים:
1. בידי מגיש הדו''ח או בידי בן זוגו הכנסות ממקורות אלו בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קיצבאות, מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.
2. מגיש הדו''ח ו/או בן זוגו הוא בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) ביחד עם הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש''ח לפי המצבים המפורטים בסעיף 2 בדברי ההסבר.
3. לבן הזוג שאינו בעל העסק הקטן, אין הכנסה או שבידו הכנסת עבודה ו/או קצבאות בלבד, שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינם בהגשת דו''ח.
4. מי שמחזור עסקאותיו משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור, אינן עולות על סכום של 2,522,000 ש"ח, רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר.
5. מי שכלל הכנסותיו החייבות אינן עולות על סכום 647,640 ש''ח רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר.
6. הטופס אינו מיועד לאוכלוסיות המפורטות בסעיף 3 בדברי ההסבר.
* דברי ההסבר תואמים לשנת המס aaa
 
אם ברצונך או ברצון בן זוגך לבקש החזר מס או לדווח על הפסד, עליכם למלא טופס 1301, אותו תוכל/י לקבל במשרדי השומה או להורידו מאתר האינטרנט של רשות המסים.
נמצא חוסם חלונות קופצים, לידיעתך חוסם זה עלול להפריע לשמירת קובץ השידור אצלך במחשב, יש לנטרלו לפני השמירה.
לשם קבלת מידע כיצד לבצע זאת ניתן להתקשר למוקד התמיכה בטלפון 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א' – ה' בין השעות 08:15- 16:00.
 
כניסה למערכת
     בעת כניסתך למערכת בפעם הראשונה (בחר אופציה: רישום משתמש חדש) תתבקש/י להזדהות ולהירשם במערכת. לאחר מכן, בכל כניסה תתבקש/י להזין את מספר הזהות וסיסמה.
משתמש חדש
     יש לבחור באופציה "משתמש חדש" ולפעול לפי ההוראות. יש להזין מספר זהות ומספר טלפון, בנוסף לכך יש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. לאחר אישור ייתבצע תהליך רישום המשתמש במערכת ובתוך דקות ספורות יישלח דוא"ל לכתובת הדואר שלך.  בדוא"ל זה תירשם הסיסמה שלך לצורך כניסה למערכת.
משתמש קיים
     לאחר קבלת הסיסמה הראשונית יש להכנס שוב למערכת והפעם יש לבחור באופציה "משתמש קיים". עליך להזין את הסיסמה שקיבלת בדוא"ל. כמו-כן, עליך לשנות את הסיסמה ומשלב זה זוהי הסיסמה שאיתה תכנס למערכת.
תאריכון