נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה
מערכות FATCA

שידור דו"ח - FATCA
מערכת לקליטת דיווחי פטקא מגופים פיננסיים רשומים, כולל דיווחים מתקנים ומשלימים. הזדהות במערכת באמצעות כרטיס חכם בלבד.

מעקב אחר שידורי דוחות - FATCA
מערכת למעקב אחר שידורי דוחות פטקא של גופים פיננסיים רשומים, כולל דיווחים מתקנים ומשלימים. הזדהות במערכת באמצעות כרטיס חכם בלבד.

כניסה לחדר כספות
סביבה לקבלה מאובטחת של קבצי תגובה משע"ם ומה IRS.
מה חדש?