נגישותתפריט נגישות
מערכות FATCA

שידור דו"ח - FATCA
מערכת לקליטת דיווחי פטקא מגופים פיננסיים רשומים, כולל דיווחים מתקנים ומשלימים. הזדהות במערכת באמצעות כרטיס חכם בלבד.

מעקב אחר שידורי דוחות - FATCA
מערכת למעקב אחר שידורי דוחות פטקא של גופים פיננסיים רשומים, כולל דיווחים מתקנים ומשלימים. הזדהות במערכת באמצעות כרטיס חכם בלבד.

כניסה לחדר כספות
סביבה לקבלה מאובטחת של קבצי תגובה משע"ם ומה IRS.
מה חדש?