נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה

סימולטור זה מיועד לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת
ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון .
הסימולטור אינו מיועד:
לבעל הכנסה מעסק.
לנישום שקיימת תלות במקור הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו.
לבעל שליטה.
לבעל הכנסה מחו"ל.
לתושב חוץ.
למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג).
חבר קיבוץ.
בעל הכנסות מנאמנות.
מי שהיה לו רווח הון או שבח חייב.
בחר/י בשנה הרצויה: