נגישותתפריט נגישות

תיאום מס לשנת 2017

הזנת נתונים

לידיעתך: בסיום תהליך הזנת הנתונים יש להזין פרטי זיהוי נוספים: מס' דרכון ישראלי או תאריך הנפקת ת"ז או מס' רשיון נהיגה או מס' זהות של אחד מילדיך.
פרטים אישיים
 מין:        
זיכויים
לחץ להזנת שנות הלידה של הילדים
תאריך לידה בן זוג:
פירוט על הכנסות
כן לא
כאשר סוג ההכנסה הוא משכורת או קצבה יש למלא את סכום ההכנסה השנתי הצפוי באמצעות האשף המסומן ב .
  תיק ניכויים סוג הכנסה סכום הכנסה שנתי צפוי
שדות חובה