:סימולטור זה מיועד לאחד או יותר מהמקרים הבאים
.לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה
לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת
.ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון
:הסימולטור אינו מיועד
.לבעל הכנסה מעסק
.לנישום שקיימת תלות במקור הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו
.לבעל שליטה
.לבעל הכנסה מחו"ל
.לתושב חוץ
.(למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג
.חבר קיבוץ
.בעל הכנסות מנאמנות
.מי שהיה לו רווח הון או שבח חייב
:בחר/י בשנה הרצויה
אבטחה ופרטיות
28/2/2020
                                                                                            תמיכה טלפונית  |  שנות מסאתר מס הכנסה