:סימולטור זה מיועד לאחד או יותר מהמקרים הבאים
.לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה
לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת
.ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון
:הסימולטור אינו מיועד
.לבעל הכנסה מעסק
.לבעל שליטה או למי שהיה לו רווח הון או שבח חייב
.לנישום שקיימת תלות במקור הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו
.לתושבי חוץ
.עד שנת 2008: לבעל הכנסה מניירות ערך
.(₪לבעל נכסים מחו"ל ששווים ₪1,500,000 או יותר (שווי מעודכן לשנת 2017 1,855,000
.לבעל הכנסה מחו"ל
:בחר/י בשנה הרצויה
אבטחה ופרטיות | כל הזכויות שמורות 2003 ©
25/4/2019
  אתר שע"ם                                                                                            תמיכה טלפונית  |  אודות  |  צור קשר  |  שנות מסאתר מס הכנסה