נגישותתפריט נגישות

תביעה מקוונת - נזק ישיר

הודעת הקרן :


הנחיות

מערכת זו תסייע לכם להגיש תביעה במקרה שרכושכם נפגע בפעולות איבה/מלחמה.
מילוי התביעה בצורה מקוונת, תזרז את הטיפול בתביעתכם ותמנע טעויות הנובעות בין היתר מכתב שאינו קריא.
עם סיום מילוי כל הפרטים הנדרשים יופיע מס' פנייה זמני שישמש את המערכת. לאחר אישור הפנייה יתקבל מס' תיק תביעה קבוע והודעה על מספרו יישלח במסרון לתובע. עם אישור מס' תיק התביעה במערכת המקוונת של רשות המסים, יתחיל תהליך הטיפול בתביעה.
במקרים בהם יש צורך בבדיקת שמאי ו/או מהנדס – יישלח לנכס שנפגע איש המקצוע, על מנת להעריך את הנזק שנגרם.
במקרה של נזק לרכב – יש להכין אישור משטרה חתום ע"י קצין משטרה.

למי מיועדת המערכת?

  1. תושב ישראל שרכושו נפגע עקב פעולת איבה/מלחמה.
  2. חברה שרכושה נפגע עקב פעולת איבה/מלחמה.

זיהוי מגיש התביעה

  1. ליחיד תושב ישראל – יש לציין מספר זהות.
  2. לחברה - התובע יזדהה במספר זהות אישית. התובע הינו אחד מבעלי התפקידים הבאים: מנהל / בעל מניות / מורשה חתימה. יש לסמן כי "התובע אינו הניזוק". במסך הניזוק יש למלא מספר חברה
לידיעתכם, מערכת זו מחייבת מילוי כתובת דואר אלקטרוני.