נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

תפריט לקישור מייצגים

קישור מייצגים לשע"ם
  נוהל חיבור מייצג


קישור לקוחות חוץ אחרים לשע"ם (שירותים בכספת)
  כתב התחייבות כספות
  נוהל חיבור לכספת