נגישותתפריט נגישות

סימולטור - מס רכישה מיסוי מקרקעין

סימולטור - מס רכישה מיסוי מקרקעין

הדרכה

הנחיות כלליות


אתר רשות המיסים מאפשר לבצע חישובי מס ע"י שימוש בסימולטור בצורה פשוטה וידידותית.
כניסה לסימולציות
דרך אתר רשות המסים    כלים לשימושך
מערכת זו משמשת להדמיית חישוב מס רכישה במיסוי מקרקעין, לפי החלוקה להלן:
                * סימולטור בסיסי - כולל את סוגי הנכסים והחישובים הנפוצים ביותר
                * סימולטור מורחב - כולל את כל סוגי הנכסים והחישובים הקיימים בחוק ובתקנות

מס רכישה


סימולטור מס רכישה מיועד לכל אזרח במדינה המבקש לבצע בדיקה של סכום המס הנדרש בעת ביצוע רכישת נדל"ן.
התקנות הנזכרות בסימוטלור הנן תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה 1974.
מדרגות מס רכישה מתעדכנות כל שלושה חודשים בהתאם לשיעור עליות המדד.

מסך כניסה


תאריך עסקה התאריך בו נרכש הנכס הנבדק (אין אפשרות להכניס תאריך עתידי)
סוג נכס סוג נכס הנדל"ן הנרכש
סוג חישוב קוד המאפיין את ההוראה בחוק או בתקנות לפיהם מחוייבת הרכישה במס
שווי העסקה בש"ח השווי הכספי בעסקה כפי שנקבע על ידי המוכר והקונה
שווי העסקה ב $ השווי הכספי בעסקה כפי שנקבע על ידי המוכר והקונה
חלקיות החלק הנרכש בשבר רגיל, מכנה ומונה. כך אם נרכשה חצי דירה יש לציין 1/2

במסך זה יש שתי אפשרויות עבודה.
    1. הכנסת תאריך העסקה, סוג חישוב וסוג נכס,לקבלת מדרגות ושעורי המס.
    2. הכנסת שווי העסקה לקבלת סכום המס.
     במצב זה חובה להקליד גם את חלקיות העסקה.
     יש לשים לב כי בשדות אלו המערכת קובעת מראש ערכי ברירת מחדל. אם בחירתך שונה, יש להקפיד לעדכן הבחירה

מידע נוסף


המערכת מבצעת את החישוב בש"ח, לכן הערכים שהוקלדו בשדה "שווי עסקה בשקלים" או הומרו אליו (עפ"י שער יציג ליום העסקה) הם שקובעים את המשך החישוב.
מערכת זו מבצעת חישוב ברמת דיוק גבוהה. אין תוצאות אלו מהוות התחייבות של רשות המסים בישראל לחישוב הסופי של השומה.