נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

תאריכון
 
עזרה  מספר תמצית  /
עזרה תחום  
עזרה נושא פרסום  
עזרה תאריך פרסום
עזרה חיפוש חופשי סוג חיפוש
ניקוי שדות